Vạn Niên Thanh

350.000

Tên: Cây Vạn Niên Thanh

Ứng dụng: Cây nội thất đẹp,

Đặc tính: sống khỏe, thích ánh sáng vừa (>60%).

Xuất xứ:

Cách chăm sóc: Tưới nước 1 tuần tưới khoảng 2 lần (mỗi lần khoảng 60ml nước sạch).