Chậu Kim Tiền (có kệ gỗ)

420.000 378.000

Cây Kim Tiền có kệ gỗ ( Kim Phát Tài)

Chăm sóc: Tưới 1 tuần 1 lần (50-60ml nước)

Chậu cây: Chậu sứ cao cấp để góc phòng và có kệ gỗ kèm theo rất đẹp.
Cao: 25-30cm