Cây Lưỡi Hổ (cao)

750.000 700.000

Tên: Cây Lưỡi Hổ

Ứng dụng: Cây nội thất đẹp.

Đặc tính:  ưa ẩm vừa. Lưỡi hổ có thể chịu được cả nơi có ánh sáng yếu.

Xuất xứ:

Cách chăm sóc: 1 Tuần tưới nước từ (1-2) lần, mỗi lần tầm 500ml nước sạch.