Cây Kim Tiền [Size Trung]

450.000

Cây Kim Tiền ( Kim Phát Tài)

Chăm sóc: Tưới 1 tuần 1 lần (800ml nước)

Chậu cây: Chậu sứ size2
Cao: 80-100cm