Cây Kim Tiền [SIÊU LỚN]

1.300.000 1.100.000

Cây Kim Tiền rất Lớn ( Kim Phát Tài)

Chăm sóc: Tưới 1 tuần 1 lần (800-1000ml nước)

Chậu cây: Chậu sứ size 2
Cao: 1m3-1m4

còn 2 hàng