Cây Kim Tiền mini 3

140.000

Cây Kim Tiền ( Kim Phát Tài)

Chăm sóc: Tưới 1 tuần 1 lần (50-60ml nước)

Chậu cây: Chậu sứ cao cấp để bàn
Cao: 25-30cm