Cây Kim Tiền Để Kệ

280.000 250.000

Cây Kim Tiền để kệ hay còn gọi là cây Kim Phát Tài

Chăm sóc: Tưới 1 tuần 1 lần (150ml nước)

Mẫu chậu: Chậu sứ cao cấp để bàn
Cao: 65-75cm