Cây Kim Ngân

155.000 117.000

Tên: Cây Kim Ngân

Ứng dụng: Cây nội thất đẹp, văn phòng, quà tặng

Đặc tính: sống khỏe, thích ánh sáng vừa (>80%).

Xuất xứ: Trung Quốc

Cách chăm sóc:  không ưa nước, thích nhiều ánh sáng.