Cây Hồng Leo Đỏ – Hải Phòng

500.000 450.000

Các cây hồng leo này đã được trồng thuần khi hậu ở Hải Phòng trước khi nhập về Đà Nẵng.
Cách chăm sóc:
 2-3 ngày tưới 1 lần và tưới đẫm ở gốc và cả trên thân cột. Bón thêm phân sau một lần ra hoa thường 1-2 lần / tháng. Sử dụng phân Dê, phân hữu cơ, phân bò hoai mục và phân vỏ đậu phụng ép ủng hoặc pha loãng.

Danh mục: