Cây Đinh Lăng (Giống Ngoại)

1.500.000 1.350.000

Tên: Cây Đinh Lăng (giống ngoại):

Ứng dụng: Cây nội thất đẹp,

Đặc tính: sống khỏe, thích ánh sáng vừa (>60%).

Cách chăm sóc: Tưới nước 1 tuần tưới khoảng 2 lần (mỗi lần khoảng 800ml)

còn 1 hàng