Cây Kim Tiền (để bàn)

135.000

Cây Kim Tiền ( Kim Phát Tài)

Chăm sóc: Tưới 1 tuần 1 lần (100ml nước)

Chậu cây: Chậu sứ cao cấp để bàn
Cao: 25-30cm

Còn hàng

Cây Kim Tiền (để bàn)

135.000

Gọi ngay: 0945.745.447
Danh Mục SP: Cây Văn Phòng Đà Nẵng - Cây Quà Tặng Đà Nẵng - Cây Phong Thủy Đà Nẵng - Cây Khai Trương Đà Nẵng - Cây Công Trình tại Đà Nẵng
.
.
.
.